Tag - trị khuẩn hp

Đề tài nghiên cứu về cây Xăng Sê ở nước ngoài

Sanchezia Sanchezia speciosa Leonard VÀNG sanchezia Tên khoa học: Tên gọi thông thường: Sanchezia speciosa Leonard. Sanchezia (tên địa phương)   Cây bụi whitevein (Engl.)   Vàng sanchezia (Engl.) Sanchezia speciosa Leonard là một cái tên chưa được giải quyết trong danh sách thực vật   Tên tiếng địa phương [...]


 0901 133 789 (MR.Quý
)Gọi