Bệnh dạ dày

Tâm Đức là Chuyên gia về bệnh Dạ dày, Hành tá tràng, Khuẩn H.Pylori, … bộ sản phẩm được cá thể hóa để phù hợp với mỗi bệnh khác nhau, vừa hiệu quả lại tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân:

  • Cao Trà Dây HP: Rất tiện dụng, phù hợp cho đối tượng công sở, văn phòng, … bận rộn, ít có thời gian.
  • Trà Dây HP dạng túi lọc: Dùng cho đối tượng tương đối thoải mái về thời gian (đun nước sôi, pha trà, …).
  • Trà Dây túi lọc thông thường 100% từ cây Trà Dây: Dùng cho người bệnh Dạ dày nhưng âm tính khuẩn HP.

 0901 133 789 (MR.Quý
)Gọi